Starosta V. Sedláček s rychtářským právem v Roztokách vítá 25.2.1990 primátora Prahy J. Kořána, premiéra P. Pitharta a filosofa Z. Neubauera
V. Sedlacek, Mayor of Roztoky with Bailiff's Mace Welcomes (1990) Mayor of Prague, Prime Minister P. Pithart and Philosopher Z. Neubauer
Derek Paton a Vojtěch Sedláček (Roztoky 1990)
Vojtěch Sedláček s rychtářským právem vítá 25.2.1990 primátora Prahy Jaroslava Kořána, předsedu vlády Petra Pitharta a filosofa Zdenka Neubauera
Vojtěch Sedláček
Vojtěch Sedláček a Derek Paton
Průkaz poslance a předsedy Městského národního výboru (1990)
Identity card of the Deputy and Chairman of the Municipal National Committee (1990)
Průkaz koordinačního centra Občanského fora (1990)
Identity card of the Civic Forum Coordination Center (1990)
Vojtech Sedlacek, starosta - Mayor of Roztoky OF Sedlacek ID card
  << Zpět / Previous