Akce KANÁL (Jan Sokol) sledování - styk FRANTA (Vojtěch Sedláček) - Záznam StB - Praha 21.června 1976
KANAL Action (Jan Sokol) Surveillance - FRANTA Contact (Vojtech Sedlacek) - StB Record - Prague 1976, June 21

StB Record Vojtech Sedlacek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pod krycím jménem VOJTA - registrační číslo 27166 v útvaru SEO KS SNB Praha
veden jako nepřátelská osoba (NO) v Protokolu registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování.
Under the cover name VOJTA - registration number 27166 in the department of SEO KS SNB Praha
as an enemy person (NO) in the Protocols on the Registration of Agencies and Counter-Intelligence Developments.

StB Record Vojtech Sedlacek

  << Zpět / Previous