Čestný předseda České astronomické společnosti RNDr. Jiří Grygar při předávání Čestných uznání
Honorary Chairman of the Czech Astronomical Society RNDr. Jiří Grygar during the Ceremonial.

Grygar a Sedlacek v Karolinu
Dr. Jiří Grygar a Vojtěch Sedláček v Karolinu Karlovy univerzity
Dr. Jiří Grygar and Vojtěch Sedláček at the Carolinum of Charles University


Čestné uznání 2017
Diploma of Honorable Mention

  << Zpět / Previous