Starosta V. Sedláček s rychtářským právem v Roztokách vítá 25.2.1990 primátora Prahy J. Kořána, premiéra P. Pitharta a filosofa Z. Neubauera
V. Sedlacek, Mayor of Roztoky with Bailiff's Mace Welcomes (1990) Mayor of Prague, Prime Minister P. Pithart and Philosopher Z. Neubauer
Derek Paton a Vojtěch Sedláček (Roztoky 1990)
Vojtěch Sedláček s rychtářským právem vítá 25.2.1990 primátora Prahy Jaroslava Kořána, předsedu vlády Petra Pitharta a filosofa Zdenka Neubauera Vojtěch Sedláček a Derek Paton
Průkaz poslance a předsedy Městského národního výboru (1990) Průkaz koordinačního centra OF (1990)
Vojtech Sedlacek, starosta - Mayor of Roztoky OF Sedlacek ID card
  << Zpět / Previous