Vojtěch Sedláček při oživování sálového počítače ZPA600 (ZPA Čakovice 1970)
Final Assembly of Mainframe ZPA600 (1970)
ZPA600 - Ovládací panel. jednotky magnetických pásek a řádková tiskárna (Čakovice 1970)
ZPA600 - Control Panel, Magnetic Tape Units and Line Printer (1970)
Mainframe ZPA600 Mainframe ZPA600
Vojtěch Sedláček pži oživování sálového počítače ZPA600 (ZPA Čakovice 1970)
Final Assembly of Mainframe ZPA600 (1970)
Vojtěch Sedláček při předávání ZPA601 na Generálním štábu ČSLA (1971)
Mainframe ZPA601 (General Staff of the Czechoslovak Army 1971)
Mainframe ZPA600 Mainframe in General Staff of the Czechoslovak Army

Historie tranzistorových počítačů v Československu

  << Zpět / Previous